Autopaikat

Autopaikkojen tiedustelu, vuokraus ja irtisanominen onnistuvat asiakaspalvelumme numerosta puh 020 779 2300 tai info@hakunilanhuolto.fi.

Tietoa autopaikoista

1. Vuokra-aika on kuukauden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota jommaltakummalta puolelta. Autopaikan voi irtisanoa päättyväksi kuluvan kuukauden viimeiseen päivään. Vuokrasopimus purkautuu automaattisesti vuokralaisen muuttaessa pois. Sopimus ei ole siirrettävissä. Sähköpaikan avain on palautettava Hakunilan Huollon toimistoon välittömästi vuokra-ajan päätyttyä tai korvattava täydestä arvostaan.

2. Vuokra peritään kuukausittain. Vuokranantajalla on oikeus vuokran muuttamiseen. Ensimmäisen kuukausimaksun suorittamisella kuitataan vuokraehdot hyväksytyiksi.

3. Vuokranantaja ei vastaa sähkönjakelussa mahdollisesti tapahtuvista rajoituksista tai katkoista. Vuokralaisen on ilmoitettava sähkölaitteistossa havaitsemistaan vioista vuokran-antajalle. Vuokralainen säilyttää autonsa pysäköintipaikalla omalla vastuullaan.

4. Auton lämmitysvastuksen teho saa olla enintään 750 W yhdellä suojamaadoitetulla liitäntä-johdolla kytkettynä. Lämmitysvastuksen ja liitäntäjohdon on ehdottomasti oltava sähköturvallisuuskeskuksen hyväksymiä.

ERILLISEN SISÄTILALÄMMITTIMEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY.

Autolla pois lähdettäessä ei sähköjohtoa saa jättää lämmitystolppaan.

Pistorasiakoteloiden kannet on pidettävä lukittuina.

Väärinkäytöksistä syntyneistä vahingoista vastaa vuokralainen.

5. Vanhemmissa tolpissa sähkövirtaa on saatavissa kaksi tuntia kerrallaan, jolloin vuokralainen voi säätää kellosta haluamansa kahden tunnin ajan. Tarkasta vuokraamastasi sähkötolpasta ajastimen toiminta.  

Kiinteistönomistaja vastaa autopaikka-alueen kunnossapidosta seuraavin rajauksin:
Kiinteistönomistaja ei puhdista autojen välejä lumesta, eikä hiekoita tai suolaa autojen/autopaikkojen välejä tai yksittäisen autopaikan aluetta (esim. auton alta). Kiinteistön omistaja pyrkii kuitenkin  mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan myös itse autopaikkojen talvi kunnossapidosta laajempina
alueina kerrallaan.

6. Autosähköpaikkaa saa käyttää ainoastaan vuokralaisen oman tai samassa taloudessa asuvan, rekisteröidyn ja käytössä olevan henkilö- tai pakettiauton paikoitukseen.

7. Autosähköpaikan saajan tulee ehdottomasti pysäköidä autonsa varaamalleen paikalle, eikä muille varatuille autopaikoille tai piha-alueelle.  

8. Tämän sopimuksen ehtojen rikkominen voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen.

Mikäli sinulla on lisää kysyttävää, otathan yhteyttä meihin!