Tietoa osakkeenomistajalle

Asunto-osakeyhtiö

Taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakas asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Asunto voi olla osakkaan oma koti, sijoitus tai molempia.

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön oma yhtiöjärjestys muodostavat perustan taloyhtiön toiminnalle. Niissä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle asunnon vioista ja puutteista. Käytännössä ilmoitus tehdään isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön. Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen taloyhtiölle aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuu tarkoittaa sitä, että joko taloyhtiö tai osakas vastaa laitteen tai asunnon osan huollosta, hoidosta, korjaamisesta perusparantamisesta ja uudistamisesta.

Rakennuksen ja sen ulkopuolisten osien kunnossapito kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle. Osakas vastaa asunnon sisäosista (ks. tarkemmin vastuunjakotaulukko) lukuunottamatta asunnossa olevia rakenteita ja eristeitä sekä perusjärjestelmiä, jotka ovat taloyhtiön vastuulla. Perusjärjestelmiä ovat mm. lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö-, ja käyttövesijärjestelmät.Tutustu vastuunjakotaulukkoon!

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki. Siinä on mm. määritelty, millä perusteella osakkaat maksavat vastiketta, kuinka monta henkilöä kuuluu taloyhtiön hallitukseen ja minkä tilojen hallintaan osakkaan osakkeet antavat oikeuden.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Tilaisuudessa vahvistetaaan tilinpäätös ja talousarvio ja valitaan taloyhtiön hallitus. Kaikilla osakeluetteloon merkityillä osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon.