Uuden osakkaan rekisteröinti 

Tervetuloa osakkeenomistajaksi isännöimäämme taloyhtiöön! Ohessa muutamia asioita, joita uuden osakkaan on syytä huomioida:

Osakeluetteloon merkitsemistä varten osakkaan tai kiinteistönvälittäjän on toimitettava kopiot seuraavista papereista: 

  • kauppakirja 
  • osakekirja, jossa merkintä osakkeiden siirrosta 
  • varainsiirtoveroilmoitus, verotoimiston leimalla tai välittäjän allekirjoituksella 

Ilmoittakaa myös yhteystietonne ja huoneistoon muuttavat asukkaat. Ilmoituksen voitte tehdä tai pyytää vuokralaistanne tekemään kotisivujemme kautta kohdasta muuttoilmoitus.

Kun tarvittavat paperit on toimitettu teidät merkitään osakeluetteloon ja teille postitetaan vastikekuitit sekä myöhemmin muu osakasposti, kuten yhtiökokouskutsu. Tarkastakaa vastikekuitissa olevat nimi- ja osoitetiedot sekä veloitusten oikeellisuus ja ilmoittakaa mahdollisista muutoksista (esim. henkilömuutokset vesimaksuja varten).

Jakamattoman kuolinpesän rekisteröinti

Kuolinpesän osakkaiden rekisteröintiä varten on toimitettava kopio: perukirjasta, virkatodistukset sukuselvityksineen kuolinpesään kuuluvista osakkaista sekä osakekirja (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa) 

Jaetun kuolinpesän rekisteröinti

Mikäli kuolinpesä on jaettu, täytyy rekisteröintiä varten toimittaa kopiot: osakekirjasta, johon siirtomerkintä  kuolinpesän osakkaan tai osakkaiden nimiin on tehty, (isännöitsijä ei ole velvollinen tekemään osakesiirtomerkintää alkuperäiseen osakekirjaan), virkatodistukset sukuselvityksineen kuolinpesään kuuluvista osakkaista sekä perinnönjakokirja tai testamentti. Mikäli jaossa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja (tasinkoa), on toimitettava myös verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma.

Ositus

Ositus tarkoittaa aviovarallisuuden purkamista avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Rekisteröintiä varten toimitettava: osakekirjasta kopio, johon ko. ositukseen liittyvä siirtomerkintä on tehty, virkatodistukset ja osituskirja. Mikäli osituksessa on käytetty ulkopuolisia varoja (tasinkoa), on toimitettava myös verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma.