§  JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  §

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten sekä kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai taloyhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.Kukaan ei käyttäytymisellään saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä.Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

1. YHTEISET TILAT

Kiinteistön ulko-ovet pidetään suljettuina klo 21.00 - 06.00 välisen ajan. Tänä aikana ulko-ovesta kuljettaessa on valvottava, että ovi sulkeutuu. Porraskäytävien tuulettamisesta huolehtii siivooja.

Yleisten tilojen käytössä on noudatettava erityistä siisteyttä ja järjestystä. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaroita. Porraskäytävissä ei saa oleskella tarpeettomasti.

Mopojen yms. laitteiden säilyttäminen kellareissa ja muulla sisätiloissa on kielletty, ellei polttoainetta ole kokonaan poistettu. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain isännöitsijän luvalla. Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ymv. peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

2. HUONEISTOT

Huoneiston tai sen osan haltija on velvollinen viimeistään kolmen päivän kuluessa muutosta tekemään isännöitsijätoimistolle ilmoituksen huoneistoon tai siitä pois muuttaneista henkilöistä, lukuun ottamatta tilapäisiä asukkaita, jotka viipyvät huoneistossa enintään 14

vuorokautta. Vastaava ilmoitus on myös kolmen päivän kuluessa tehtävä nimen- tai muista sellaisista muutoksista, jotka aiheuttavat muutoksia asukasluettelon merkintöihin.

Soitto, laulu, radion ja television kovaääninen käyttö sekä kaikenlainen ilmeisesti toisia häiritsevä toiminta on kielletty 22.00 - 07.00 välisenä aikana. Myös muina aikoina on vältettävä naapureille ilmeisesti häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Perhejuhlissa on musiikin kuunteleminen sallittu myöhemminkin, mutta asiasta on ajoissa sovittava lähimpien naapureiden kanssa.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista johtovaurioista ja rakenteista johtuvista vioista on viipymättä ilmoitettava laitosmiehelle tai isännöitsijälle.

WC-ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemäreiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen eikä myöskään ongelmajätettä.

Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ymv. peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus. Pesukoneiden ym. vesijohtoverkostoon liitettävien laitteiden kytkennässä on noudatettava Vantaan kaupungin määräyksiä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

3. PARVEKKEET

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin on niiltä luotava lumet. Parvekkeita ei saa pestä juoksevalla vedellä. Parvekkeella suoritetun tuulettamisen ja puhdistamisen jäljet pitää jäädä omalle parvekkeelle, eikä niitä saa pudottaa alempien kerrosten parvekkeille. Pyykinkuivausnarut on sijoitettava siten, etteivät pyykit näy kadulle. Parvekkeiden kaiteiden ja ikkunoiden ulkopuolella ei saa pitää mitään roikkumassa. Parvekekukkalaatikot on sijoitettava parvekkeen sisäpuolelle. Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla alueella. Grillaus parvekkeella on kielletty, ellei talon hallitus ole antanut siihen lupaa.

4. LEMMIKKIELÄIMET

Kiinteistön alueella on lemmikkieläimet aina pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.

Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lemmikkieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta.

Lemmikkieläinten vieminen saunatiloihin on kielletty.

5. ULKOALUEET

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Ilotulitteiden naapureita häiritsevä käyttö on kiinteistön alueella kielletty. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla. Muualla piha-alueella on pysäköinti ehdottomasti kielletty. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella

6. VALITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Kaikki asukkaiden valitukset ja huomautukset talon järjestyksen ja hoidon suhteen pyydetään osoittamaan aiheen ilmaannuttua isännöitsijätoimistolle.

On varmasti asioita, joita ei tässä järjestyssäännössä ole huomioitu, mutta uskomme, että kaikki yhteisen viihtyvyyden takaamiseksi noudattavat tämän järjestyssäännön lisäksi yhteistä hyvää asumistapaa.

Järjestyssäännöt englanti, viro, venäjä (pdf) (1.1 MB)